Zamansız Kadınlar/ Süreyya Ağaoğlu
Kimi hayaller vardır gerçekleşir, kimi ise isteklerimize rağmen engellere takılır. Sahibinin kalbinde tüm acısıyla yer ederek köze dönüşür. Bu coğrafyada, kalbinde acı ile yaşamaya devam edenlerin çoğu maalesef kadınlardan oluşmaktadır. Süreyya Ağaoğlu, tüm engellere rağmen vazgeçmemiş, hayallerini yüreğinde değil, avuçlarında taşımış. Azerbaycan’da dünyaya gelen Süreyya Ağaoğlu’nun babası avukat ve siyasetçi Samet Ağaoğlu’dur. Samet Bey, kızı doğduktan kısa bir süre sonra Ankara’ya taşınır. Atatürk ile sıkı dost olur. Süreyya Ağaoğlu bu güzel günleri “O zamanlar aile münasebetimiz çok ileriydi. Bu vesile ile Atatürk ile çok sık görüşme imkânım oldu. Hemen her hafta evimize gelirdi.” diyerek yâd eder. Süreyya, babasının siyasette yer alması ve evde konuşulan konular, ziyaretçilerden oldukça etkilenir ve yedi yaşında avukat olmaya karar verdiğini söyler. Ailesi bu hayali uygunsuz bulur. Süreyya Ağaoğlu’na kadınlar için uygun mesleklerden birini seçmesi telkin edilir. Bezm-i Alem Valide Sultan İdadisinde (İstanbul Kız Lisesi) okur. 1920 yılında mezun olduğunda hayallerine iyice yaklaşır. Darülfünun Hukuk Medresesine başvurur. Buradan ret cevabı ile döner. Çünkü henüz kız öğrenci kabulü bu fakülte için geçerli değildir. Sabah akşam fakültenin kapısını aşındıran Süreyya Ağaoğlu, ısrarlarının neticesine ulaşır. Öğleden önce erkekler, öğleden sonra da kız öğrencilerin eğitim alması kabul edilir. Böylece kız öğrenciler için yeni bir yol açılmış olur. Mezuniyet sonrası Ankara Adliye Vekâleti, Umur-u Ceza Müdüriyetinde staja başlar. 1928 yılında avukatlık ruhsatını alarak Türkiye’nin ilk kadın avukatı olur. 1936 yılında ailesi İstanbul’a taşınır. İstanbul Barosunda tek kadın avukat Süreyya Ağaoğlu’dur. Siyasete atılarak milletvekili seçilir. 1960 yılına dek Başbakan Yardımcılığı, Çalışma, İşletme ve Sanayi Bakanlığı görevlerini yürütür. Sonrasında Kadın Hukukçular Birliği’nin BM Cenevre Teşkilatı temsilciliğine seçilir. Türk-Amerikan Üniversiteleri Derneği kurucuları arasında yer alır. Kitapları; ‘Londra’da Gördüklerim’ ve ‘Bir Hayat Böyle Geçti’ yayımlanır. ’Hayattaki en büyük uğraşım çocuklardır.’ diyerek ‘Çocuk Dostları Derneği’ isminde özel bir çocuk bakım evi kurar.


Kurduğu bakım evi zamanla vakfa dönüşerek öğrencilere her türlü desteği sağlar. Süreyya Ağaoğlu İstanbul’da katıldığı bir panelden ayrılırken düşerek beyin kanaması geçirir ve vefat eder.

Aile fotoğrafları, mektupları, gazete kupürleri ve belgelerinden oluşan özel arşivi, İstanbul Kadın Eserleri Kütüphanesi bünyesindedir. Ruhu şad olsun.
KAYNAKÇA

-Adil Giray Çelik, Osmanlı Darülfunun Mekteb-i Hukuk’da İlk Çiçek: Süreyya Ağaoğlu

-www.turkiyehukuk.org

-www.sacdd.orgEditör: Damla Güler Öztekin

© 2018 Sosyaledebiyat.com

  • SE Facebook
  • SE Twitter
  • SE Instagram
  • SE - Youtube