SAVUNMA, MÜŞTEHİR KARAKAYA

En son güncellendiği tarih: Nis 20


Müştehir Karakaya hakkı yeterince teslim edilmeyen şair ve yazarlarımızdan. Savunma romanında sosyal yaşamı dava sürecine taşıyor ve bu davanın da ayrıntılarıyla doğru hüküm verilmesi için kahramanın gayretine başvuruyor. Üniversite çağında bir gencin ikili ilişkilerde yaptığı hatalar, ailesiyle yaşadığı çatışmalar özgürlük uğruna yaptığı seçimler ve sonucunu köylü- şehirli, fakir – zengin arasındaki sosyal farklılıklar üzerinden okura veriyor. Dava konusu olan olay esrarını kitap boyunca korurken asıl dava kahramanın iç dünyasında görülüyor. Roman bölüm bölüm yazılmış ve her bölüm aynı paragrafla bitmekte:


Ceza bir kusurun neticesidir. Fakat bazen o kusur, işlenmemiş, başka kusurlar suretinde kendini gösterir. O adam masum iken cezaya müstahak olur. Allah musibet verir, hapse atar, adalet eder. Fakat hakim ona ceza verir, zulmeder.


Bölüm başlarında atasözleri ile güzel sözlerle başlayan yazar yer yer deneme havasına sokuyor romanı.


Hakka kulluk yapan hürdür.


En güzel hürriyet başkasının hürriyetini kısıtlamayan, hak ve hukukuna tecavüz etmeyen hürriyettir. Benim için senin için onun için ayrı ayrı olmayan özgürlük herkes için aynı özgürlük. Hakka karşı kul ama halka karşı hür.


207 sayfalık roman gayet akıcı, de da hataları ve birkaç imla yanlışı dışında okuru rahatsız edici eksiklik bulunmuyor

© 2018 Sosyaledebiyat.com

  • SE Facebook
  • SE Twitter
  • SE Instagram
  • SE - Youtube