"Onlar Grubu" 12 Mayıs 1947 tarihinde kurulan 10 sanatçının oluşturduğu grup. Grup denilince ilk akla gelen müzik olur ama bunlar müzik gurubu değil, ressam grubu. Onlar Grubu, Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun öğrencilerinin kurduğu, 1947-1955 arasında aktif olmuş bir ressamlar grubudur. (Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Onlar_Grubu) Grup, Türk resmine kendine özgü bir üslup kazandırmak ve Batının sanatını Türk motifleriyle harmanlayarak halkı sanata özendirmek amacı ile kurulmuştur. Elif Naci’nin "Türk resminin kaynakları Alpler'ın ötesinde değil, Toroslar'ın eteğinde aranmalıdır." sözü, grubun sloganı idi.(kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Onlar_Grubu) Bedri Rahmi, Batı resmini yadsımamaktadır; Batı resminin teknik özelliklerini geleneksel sanatlarımızın kaynaklarıyla birleştirmek, Türk resim sanatını özgün bir kimliğe kavuşturmak, daha da önemlisi Batı resmini taklit etmekten kurtarmak amacındadır. (kaynak: http://sanatokuma.blogspot.com/p/onlar-grubu.html) O yıllara kadar Türk ressamlarını güçlü biçimde etkilemiş olan Dufy, Lhote, Bonnard gibi ressamların verdiği esin, yerini giderek geleneksel Türk motiflerine bırakır. Bedri Rahmi, bu yaklaşımı kendi sanatında uyguladığı gibi, öğrencilerine de benimsetir.(Kaynak http://sanatokuma.blogspot.com/p/onlar-grubu.html) Akademi'nin salonunda açılan ilk sergisinin girişinde bir yanda El Greco'nun bir resminin röprodüksiyonu, bir yanda da Anadolu kilimi nakışının asılmış olması grubun genel eğilimini ortaya koymaktadır. (kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Onlar_Grubu) Bedri Rahmi'nin teşviki ile kurulan Onlar, Türk resim sanatında belli bir sanat anlayışı çevresinde toplanarak ortak bir sanat biçemi oluşturmaya çalışan ilk topluluktur ve bir öğrenci hareketinin çok ötesine geçerek Türk resim sanatı tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Sekiz yıl boyunca sergiler açan topluluk 1955 yılında dağılmıştır.(kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Onlar_Grubu) 1937 yılında Akademi'de göreve başlayan Bedri Rahmi, atölyesinde öğrenim gören ve 1946'da Akademi'nin lise dengi ilk bölümünü tamamlayacak olan öğrencilerine bir sergi düzenleme öğüdünü vermişti. Çoğu bir yıl sonra diploma konkuruna girecek olan genç sanatçılar akademinin yemekhanesinde 1947 yılının baharında sergi açmayı kararlaştırdılar ve on kişi olmalarından ötürü "Onlar" adını aldılar. (kaynak:https://tr.wikipedia.org/wiki/Onlar_Grubu) İlk kurucu olan on kişi: Mustrafa Esirkuş, Leyla Gamsız Sarptürk, Fikret Elpe, Mehmet Pesen, Nedim Günsür, Saynur Kıyıcı Güzelson, Hulusi Sarptürk, Ivy Stanga-li, Fahrünnisa Sönmez ve Maryam Özacul Özcilyan. Onlar Grubu’nun üye sayısı, Turan Erol, Orhan Peker, Osman Zeki Oral, Fikret Otyam, Adnan Varınca gibi sanatçıların katılımıyla kısa sürede 20’nin üzerine çıkar. Onlar Grubu, Akademi yemekhanesinde açılan ilk sergiden sonra ikinci sergisini ressam Leyla Gamsız'ın Beyoğlu Asmalımescid Balyoz Sokak'taki "2,5 Odalık Dairecik" diye adlandırdığı dairesinde açtı. Grup bu iki sergi sonrasında her yıl bir sergi açtı. 1948 yılı İstanbul sergisini, 1949 Beyoğlu Sanatseverler Kulübü sergisi izledi. 1949’daki 10. Devlet Sergisi'ne de grup üyeleri toplu olarak katıldı. Onlar Grubu, 1950 yılında elli sayfadan oluşan bir katalog yayınlamıştır. Bedri Rami Eyüboğlu, Şekip Tunç, Fikret Adil, Şevket Rado'nun yazılarının da olduğu katalogda kırk yedi resim yer aldı. 1951 yılında Fransız Konsolosluğu'nda; 1952 ve 1953'te Beyoğlu Amerikan Haberler Bürosu'nda sergi açıldı. Grup, Ankara'daki ilk sergisini 1953 yılı Nisan ayında Helikon Sanat Galerisi'nde düzenledi. (kaynak:https://tr.wikipedia.org/wiki/Onlar_Grubu) Grubun sergileri ve hazırladıkları «Genç Ressamlar» adlı kitap için Bedri Rahmi’nin yazdığı yazılarda, yeni ve gerçek Türk resmini halılar, kilimler, hat ve minyatür sanatının verdiği esinlerin oluşturacağı düşüncesi savunulur. Bu düşünceler ve sergi etkinlikleri çok geçmeden yankısını bulur ve Türk ressamlarının büyük çoğunluğu bu coşkulu harekete katılır. Artık tuvallerde hat sanatı örnekleri, kilim motifleri, minyatür çağrışımları, çini desenleri yaygınlaşmıştır. Sanatçılar bir sentez arama çabalarının yanı sıra, bireysel üsluplarını da bulmanın arayışı içindedirler. Bu çabalar Bedri Rahmi Atölyesi’ni yoğun, hummalı bir çalışma ortamına, adeta bir resim laboratuvarına dönüştürür. (kaynak: http://sanatokuma.blogspot.com/p/onlar-grubu.html) Son on toplu sergilerini 1954 yılında, İstanbul Amerikan Haberler Merkezi'nde açan Onlar Grubu üyeleri, bu serginin ardından bireysel çalışmalara öncelik vererek, öznel görüşlerini sergileyen eserler üretmeye yöneldi. (kaynak:https://tr.wikipedia.org/wiki/Onlar_Grubu )

Grup alınmış bir karar olmamasına rağmen, bazı üyelerin ortak amaçtan uzaklaşarak bireysel çalışmalara yönelmesi ve bazılarının da yurt dışına gitmesiyle etkisini yitirir ancak Onlar Grubu Türk resminde önemli bir hareket olarak tarihte yerini alır. (kaynakhttp://www.idildergisi.com/makale/pdf/1519629990.pdf) Makale Derleme: Özgün Onat Editör : Tolga Ziyagil

© 2018 Sosyaledebiyat.com

  • SE Facebook
  • SE Twitter
  • SE Instagram
  • SE - Youtube