CUMHURİYET'İN 96.YILI KUTLU OLSUN.


Cumhuriyet bayramımızın 96. yıl dönümü hepimize kutlu olsun.

Bu gün 30 Ekim Mondros Mütarekesinin hükmünün silindiği, Sevr’in parçalandığı gündür. Tüm dünya devletlerine küllerinden doğan Türk’ün dirildiğini milletin devletine eriştiğinin duyurulduğu gün. Neredeyse bir asırlık genç cumhuriyetimizin kuruluşu kutlu ömrü baki halkı bahtiyar olsun.


Topyekun kazanılan zaferin tek bir isim yerine bir millete atfedilmesi Mustafa Kemal’in de arzusudur. Yaşlı, genç, çocuk ve kadınlarımızın Kurtuluş Mücadelesinde ter ve kan döktüğünü şanlı Mehmetçiğimizin bugün de vatanı için şehit vermeye devam ettiğini bilerek kazanılan bağımsızlığı hakkınca koruyup kollamak ve yüceltmek bizim vazifemizdir. Atatürk’ün en büyük mirasım dediği ve Gençliğe Hitabe’de gençliğe emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti içte ve dışta sizin azim kararlılığınız ve çalışkanlığınızla ayakta kalacaktır. Cumhuriyetin fazilet ve erdemlerini anlamak için okumak yetmez dünyada bağımsızlıklarını yitirmiş sadece topraklarını değil temel yaşam haklarını yitirmiş hukuktan medeniyetten uzaklaşmış toplumların feryatlarına kulak vererek elde edilebilir.


"Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister derken Cumhuriyet insanının niteliklerini de bize çiziyor. Düşünen hisseden kendini kölelikten kurtarıp birey olan her devirde her şartta aranan cesur çalışkan dürüst ve ahlaklı insan ihtiyacının yetişeceğine dair umudu biz öğretmenler ve siz gençler sayesinde tazeliyor. Saltanat döneminde padişahın kulu olan tebaa yerine Hakka kul olan halkımız var. Yöneten gücün kendini Allah’ın yeryüzündeki gölgesi saydığı, halka kul gözüyle baktığı karanlık kibir dolu günlerin yerine halka hizmet gayesiyle çalışkanlığı ve hizmeti neticesiyle sayılı günler için seçilen insanların halk adına karar aldığı döneme Cumhuriyet diyoruz. Atatürk için Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz, der.


Bu fikir serbestliğinde cumhuriyet karakterine o kadar bağlı ve kati surette kararlıdır ki “Eğer bir gün benim fikirlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin der.” Atatürk’ün geçmişi analiz edebilmekte, günün koşullarını değerlendirirken gösterdiği bilgeliği geleceği görmekte de gösterir: Gelecek nesli tüm tehlikelere karşı uyarmaktan ve size güvenmekten vazgeçmez: Gelecek nesillerin Türkiye’de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilâkis, Türkiye’nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tespitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir.


© 2018 Sosyaledebiyat.com

  • SE Facebook
  • SE Twitter
  • SE Instagram
  • SE - Youtube